Bashkohu

Bëhu pjesë
e Energometer.

Energometer synon që t'a zgjëroj iniciativën e vet duke e rritur përfshirjën e qytetarëve në përpjekjen për uljen e shpenzimit të energjisë elektrike përmes monitorimit dhe ndryshimit të sjelljes së bazuar në të dhëna. 

Të gjithë ju që jeni të interesuar që të bëheni pjesë e aktiviteteve të ardhshme të ENERGOMETER regjistrohuni këtu: